Personal

En kunnig personal är A och O

För närvarande är vi drygt trettio personer som är sysselsatta inom Mellansvenska Fasad. Vårt sätt att arbeta innebär att vi bildar arbetslag med det antal personer som krävs för uppdraget. Varje arbetslag leds sedan av en lagbas med mångårig erfarenhet och vana vid arbetsledning. Lagbasen fungerar som företagsledningens ”förlängda arm” vilket gör att beställaren ges möjlighet att omgående erhålla svar på eventuella frågor kring projektets fortskridande.

Alla våra anställda har gedigen utbildning och lång erfarenhet av branschen och har säkerhetsaspekten inbyggd i ”ryggmärgen”.
När det dyker upp nya tekniker i branschen är vi naturligtvis ”på tå” och ser till att personalen får den information och utbildning som krävs för att kunna tillgodogöra sig det nya och föra det vidare till de projekt vi arbetar med.